Asukastoiminta luo yhteistöllisyyttäaso_vauvaperhe_cmyk500x365.jpg

Asukastoiminnan tavoite on edistää asumisoikeustalon omistajan ja asukkaiden välistä tiedonkulkua. Yhteinen toiminta edesauttaa yhteisöllisyyden muodostumista taloissa ja luo turvallisuutta sekä
lisää asumisviihtyvyyttä. Yhteisöllisyyden muodostuminen lähtee pienistä asioista.

Lähde mukaan vapaaehtoiseen asukastoimintaan!