Asukkaiden kokous

Asukkaiden kokouksella on oikeus valita asukastoimikunta. Asukkaiden kokous valitsee asukastoimikunnan puheenjohtajan, sihteerin ja varapuheenjohtajan.

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenterivuodessa käsittelemään yhteishallintolaissa tai asukashallinto-ohjeissa tarkoitettuja asioita.