Asukastoiminnan vuosirytmi

Asumisoikeustaloissa pidetään kerran vuodessa asukkaiden kokous (toukokuun loppuun mennessä). Asukkaiden kokoukseen kutsutaan kaikki talon asukkaat. Kokouksen kutsumisen hoitaa isännöitsijä yhdessä asukastoimikunnan kanssa. Asukkaiden kokouksia voi pitää useammankin vuodessa, jos talon asiat niin vaativat. Silloin koollekutsujana on pääsääntöisesti asukastoimikunta.

Asukkaiden kokous sopii asukastoimikunnan perustamisesta ja sen jäsenmäärästä sekä jatkossa vuosittain asukastoimikunnan henkilövalinnoista.

Kevät

- asukastoimikunnan kokous tarvittaessa
- asukaskokous: mitä toiveita asukkailla on seuraavan vuoden budjettiin, vahvistaa edellisen vuoden budjettiseurannan ja keskustelee ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta
- kevättalkoot

Kesä

- pihojen kunnostus ja istutustöitä
- pihajuhlat

Syksy

- asukastoimikunnan kokous tai ryhmäkokous: Isännöitsijä esittelee seuraavan vuoden budjetin ja asukastoimikunta osallistuu valmisteluun, neuvottelee ja antaa lausunnon käyttövastikkeen määritysyksikköön kuuluvien talojen talousarvioesityksestä sekä käyttövastikkeen määritysesityksestä
- syystalkoot

Talvi

- asukastoimikunnan kokous tarvittaessa
- harkitaan korjaustarpeita
- seurataan hoitobudjetin toteutumista