Remontointiohjeet

Asumisaikaiset muutostyöohjeetAsumisaikaisia muutostyöohjeita noudatetaan alkaen kaikissa Asokodeissa asumisoikeuden haltijoiden kustannuksellaan toteuttamissa asumisaikaisissa muutostöissä. Tähän ohjeeseen liittyvät myös tekniset muutostyöohjeet.

Tekniset muutostyöohjeet
Tekninen muutostyöohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 alkaen asumisioikeuden haltijoiden toteuttamissa muutostöissä.

Muutostyöerittely, tulostettava
Muutostyöerittely-lomakkeella voitte ilmoittaa suunnitellusta muutostyöstä isännöitsijälle. Isännöitsijä hyväksyy mahdollisen muutostyön.

Vastuunjakotaulukko
Tässä vastuunjakotaulukossa 26.1.2018 määritellään Asokotien kiinteistöille kuuluvien kunnossapitokustannusten jakamisesta kohde- ja yhtiökohtaisiin (Asokodit) kustannuksiin. Asukkaan vastuulla olevat kunnossapidon tehtävät on merkitty harmaataustaiseen laatikkoon.
Taulukko pätee normaalisti asumisesta, kulumisesta ja vanhenemisesta johtuviin tapauksiin. Tämä vastuunjakotaulukko ei koske asumisoikeuden haltijan asunnossaan toteuttamia muutostöitä, joista vastaa asukas. Vastuunjakotaulukko ei myöskään koske kiinteistössä olevia päiväkoteja tai liike- tms.tiloja.